Besting-də qida təhlükəsizliyi siyasəti və prosedurlar bütün müştəriləri təhlükəsiz və sağlamlığa yararlı məhsullarla təmin etmək üçün mövcuddur.

Biz təchizatçılara və müştərilərə verdiyimiz qida məhsullarının bütövlüyünün yoxlanılmasını və diqqət göstərilməsini təmin edən sistem daxilində keyfiyyət təminat proqramını həyata keçiririk.

Bir çox növ qida məhsulunu böyük miqyasda istehsal edərkən keyfiyyətə nəzarət müfəttişlərimiz ISO 22000:2018-ə uyğun olaraq ən sərt qida təhlükəsizliyi standartlarına uyğun prosedurlara ciddi əməl edirlər.

Biz təchizat şöbəsinin keyfiyyət təminat prosedurlarını idarə etdiyimiz zaman əmin oluruq ki, istehsal üçün istifadə etdiyimiz məhsullar laboratoriya testindən keçirilmiş və ən yüksək keyfiyyətdə olan təmiz məhsullardır. Bütün bu prosesə nəzarət etmək üçün biz ISO 9001:2015 keyfiyyət idarəetmə sistemini tətbiq etmişik.