Məxfilik siyasəti

Şəxsi məlumatdan necə istifadə edirik

Sizin şəxsi məlumatlar bu Məxfilik Siyasəti və Besting.az veb-səhifəsinin təşkilatçı və ya məkanla müqavilə əlaqələrinə əsasən xüsusi tədbirlə bağlı aldığınız biletlər üçün yalnız Besting.az ilə paylaşılır. Şəxsi məlumatlarınız veb-səhifədə apardığınız əməliyyatlarla bağlı lazım olduqda tərəfimizdən sizinlə telefon və ya elektron poçt vasitəsi ilə əlaqə saxlamaq üçün istifadə olunur. Apardığınız əməliyyatlarla əlaqədar olmayan məlumatlarla bağlı tam razılığınız olmadan şəxsi məlumatlarınızdan istifadə edilməyəcək və üçüncü tərəfə ötürülməyəcək.